[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.0
ค่ายลูกเสือลำปาว : Lampao Scout Camp
 
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 64 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 1 คน

[Baramee]
ชื่อ :
รหัส
ข้อความ

Close
:) :D :(
:o :p ;)
:| x( :~
(ตัวแสดงอารมณ์)

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก  

  ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ความเป็นมาของเนตรนารี
ผู้เขียน : Kruoh
เข้าชม : 3693
พฤหัสบดี ที่ 5 เดือน กันยายน พ.ศ.2556 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
3 stars เฉลี่ย : 3 จาก 2 ครั้ง.

พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระราชประสงค์ที่จะรักษาเอกราชอธิปไตย ของประเทศสยามไว้เป็นอันดับแรก จึงทรงทำนุบำรุงทหารบก ทหารเรือ และทรงตั้งกองเสือป่าขึ้นใน พ.ศ. 2454 ได้เสด็จพระราชดำเนิน ทอดพระเนตร การประลองยุทธของทหารบ่อยที่สุด และได้ทรงจัดหาที่ดินไว้ที่สัตหีบ เพื่อจัดสร้างฐานทัพเรือ ทางด้านเสือป่านั้น พระราชทานการฝึกอบรมด้วยพระองค์เอง และทรงใช้จ่ายราชทรัพย์ส่วนพระองค์ทั้งสิ้น ทรงดำเนินการฝึกที่สนามเสือป่า ซึ่เป็นที่ตั้งของ ก.ร.ป.กลาง ปัจจุบันนี้ในสมัยนั้น โปรดเกล้าให้สร้างเป็นอาคารไม้หลังยาว หลังคามุงจาก ตรงสถานที่ๆ เป็นศาลาวันเด็ก ในปัจจุบันเป็นสโมสรสถาน

เมื่อทรงตั้งกองเสือป่าขึ้นแล้ว ในปีเดียวกันนั้นเอง พระองค์ท่านก็ได้ทรงคิดถึงเยาวชนของชาติโดยทันที จึงได้ทรงจัดตั้งกองลูกเสือขึ้นเพื่ออบรมจิตใจเด็กชายแต่เยาว์ให้มีความกล้าหาญ อดทนเข้มแข็ง สมชาย รู้จักบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นและแก่ส่วนรวม กิจการลูกเสือได้แพร่หลายไปทั่วประเทศก่อนพระราชบัญญัติประถมศึกษาถึง 10 ปี จึงนับได้ว่าการลูกเสือเป็นอุปกรณ์การศึกษาที่ดีเลิศนอกจากที่ทรงพระมหากรุณาแก่ชายไทยแล้ว ยังทรงพระราชคำนึงว่า สตรี และเด็กหญิงก็อาจเป็นกำลังของชาติได้ จึงได้ทรงตั้งกลุ่มสตรีขึ้นเรียกว่า สมาชิกแม่เสือโดยรับสมัครสตรีที่ส่วนมากเป็นภริยาและบุตรของเสือป่า สมาชิกแม่เสือมีหน้าที่จัดหาเสบียง และเวชภัณฑ์ส่งให้กองเสือป่าและต้อง
ช่วยชำระค่าบำรุงสโมสรด้วย ผู้ใหญ่เสียค่าบำรุงปีละ 2 บาท เด็กเสียปีละ 50 สตางค์ สมาชิกแม่เสือมีสิทธิประดับเข็มเครื่องหมายเป็นรูปหน้าเสือทำด้วยเงินเชิญพระปรมาภิไธย ย่อว่า ว.ป.ร. ทองอุณาโลมมีโบว์เป็นรูปดอกจันทร์สอดใต้เข็มเครื่องหมาย ติดไว้ที่อกเสื้อ ในขณะนั้นสมาชิกแม่เสือไม่มีเครื่องแบบและไม่มีระเบียบข้อบังคับ ส่วนเด็กหญิงนั้น พระองค์ได้มีพระราชดำริที่จะตั้งขึ้นเป็นกองลูกเสือหญิง และได้ทรงคิด
นามพระราชทานไว้ว่า เนตรนารีด้วยทรงเห็นว่าเด็กผู้หญิงย่อยมมีความสำคัญแก่ครอบครัว ถ้าได้รับการฝึกอบรมตามวิธีการของลูกเสือก็จะเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติได้เป็นอย่างมาก จึงทรงร่างข้อบังคับลักษณะปกครองคณะเนตรนารีมากล่าวไว้ ดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานปรารถนาว่า ได้ทรงจัดตั้งกองลูกเสือขึ้นเพื่อบำรุงเด็กชายให้ได้รับการฝึกฝนในทางที่จะเป็นผู้มีลักษณะสมกับที่เป็นพลเมืองอันพึงปรารถนา มีพระราชประสงค์ที่จะทำนุบำรุงเด็กหญิงด้วสย เพราะเด็กหญิงเป็นผู้มีความเป็นเป็นอยู่ของชาติ ต้องอาศัยนับจำเดิมแต่ปฐมวัยมา คือ เด็กหญิงเป็นผู้ที่นำทางพี่น้อง แม้ที่สุดบางทีก็ถึงนำทางบิดา มารดา ด้วยเมื่อเติบโตเป็นพลเมืองในสมัยข้างหน้าไปตามที่ได้รับ การอบรมได้จึงมีพระราชดำริว่า ถึงเวลาที่ควรจะฝึกหัดให้หญิงเป็นผู้นำทางไปที่ชอบ คือ ฝึกฝนให้เด็กหญิงเหมาะที่จะเป็นพลเมืองดีในภายหน้าด้วยการอบรมนิสัยฝึกหัดให้รู้จักสังเกต รู้จักอยู่ในถ้อยคำของผู้ใหญ่ ตลอดจนอยู่ในพระราชกำหนดกฎหมาย มีความจงรักภักดีต่อผู้ใหญ่ของตน ตลอดจน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่น ทำประโยชน์แก่มหาชนและในกิจการที่จะเป็นประโยชน์แก่ตนที่ฝึกหัดร่างกายให้
เจริญเต็มที่ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราข้อบังคับลักษณะปกครองคณะเนตรนารี ขึ้นไว้ในครั้งนั้นโรงเรียนสตรีที่สำคัญ เช่น โรงเรียนกุลสตรีวังหลัง ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยน เป็น โรงรียนวัฒนาวิทยาลัย ก็ได้สนองพระราชดำริ โดยจัดตั้งกองเนตรนารี ซึ่งเป็นโรงเรียนแรกเมื่อ พ.ศ. 2457 ดังที่ คุณหนุ่ย โชติกเสถียร นักเรียนเก่าของโรเรียนกุลสตรีวังหลัง ได้เขียนไว้ในหนังสือวังหลังวัฒนา ฉบับที่ระลึกครบรอบ 85 ปี ว่าคุณหนุ่ยและเพื่อน รวมทั้งหมด 12 คน เป็นเนตรนารี รุ่นแรกที่ได้รับการฝึกหัด และคุณหนุ่ย คนนี้ มีศักดิ์เป็นพี่สาว ของพระนางเจ้าสุวัทนาพระวรราชเทวี ซึ่งเป็นพระมารดาของสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ชื่อเรื่องที่คุณหนุ่ยเขียนในหนังสือวังหลังวัฒนาว่า เนตรนารีแรกความว่า พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงเป็นผู้ก่อกำเนิดเสือป่าขึ้นในปี พ.ศ. 2454 เสือป่านั้นต้องเป็นกันทั่วไปทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ และข้าราชการพลเรือน ถึงแม้จะมีพระชนมายุ และอายุมากก็ต้องฝึกหัด พระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นประธานนำหมู่เสือป่า ออกเดินทางรอนแรมลำบาก
พระวรกายในที่กันดารหลายตำบล มีการซ้อมรบกันในฤดูแล้ง แล้วภายหลังโปรดให้นักเรียนชายเป็นลูกเสือในปี พ.ศ. 2457 โรงเรียนกุลสตรีวังหลังได้จัดตั้งกองนตรนารีขึ้นและให้เราเป็นพวกแรกกับการฝึกหัดเวลานั้น สถานที่จะตั้งโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยได้ซื้อไว้แล้ว มีเรือนไม้เก่าๆ เป็นที่พักอยู่หลังหนึ่ง ทุกคราวที่อาจารย์พานักเรียนไปเที่ยวก็มักจะพาไปที่นั่นเราลงเรือจ้างจากวังหลังเวลาเช้า พอสายๆ ก็ถึง ข้าพเจ้ายังจำ และรู้สึกความสนุกสนานของเวลานั้นได้จนบัดนี้ เราช่วยกันขนข้าวของ และจัดห้องหลับห้องนอน ตลอดจนช่วยทำครัวห้าโมงเย็นก็ลงมือรับประทานอาหาร สองทุ่มก็เข้านอนกันหมด เข้าเรียนเวลาสามโมงเช้าและเรียนกันตามโคนต้นไม้ วิชาเที่เรียนคือ
1. วิชาพฤษศาตร์ เป็นวิชาที่พวกเราชอบมาก เพราะได้ลงมือเพราะเมล็ดพืช ผัก ดอกไม้ มันฝรั่ง หรือหอม
2. วิชาปฐมพยาบาล หัดช่วยคนเป็นลม วิธีพันผ้าพันแผลและเข้าเฝือก เราจับเด็กชาวนามาชำระล้างและพันแผลให้
3. วิธีทำกับข้าว หุงข้าว วิชานี้เป็นงานไปในตัว เพราะเราผลัดเวรกันไปตลอดและทำกับข้าวเวลาบ่ายๆ เราต้องเรียนและฝึกข้อกฎของเนตรนารี คือพยายามหาความงาม ในทุกสิ่งทุกอย่างที่ตนประพฤติ โดยมีความสุภาพ อ่อนโยน โอบอ้อมอารี ต้องพยายามหาความรู้เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม และส่วนตัวอดทนในสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม เวลาเรียกเข้าประชุมอาจารย์มักจะกู่ว่า โล วิล โล่ หลายๆ ครั้งพวกเราก็รีบมาทันที ตั้งแต่นั้นมามีการฝึกหัดประจำอยู่ในโรงเรียนเรื่อยไป ต่อนั้นมาก็มีโรงเรียนหญิงบางแห่งตั้งกองเนตรนารีขึ้นบ้าง โรงเรียนหญิงที่คุณหนุ่ย โชติกเสถียร กล่าวถึงนั้นคือ โรงเรียนดาราวิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่ และโรงเรียนศึกษากุมารี จังหวัดนครศรีธรรมราช ส่วนเนตรนารีรุ่นต่อๆ มา ของโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยที่ยังมีชีวิตอยู่ในขณะนี้ ได้แก่ อาจารย์สุดสวาท วัชรเกียรติ, คุณครูศรีสะอาด บุนนาค,ศาสตราจารย์บุยิ่ง เจริญยิ่ง, ม.ล.สร้อยระย้า ยุคล, อาจารย์ประเทือง โตแสง, ท่านผุ้หญิงอุศนา ปราโมชเป็นต้น ท่านที่กล่าวนามานี้ ก็ยังปฏิบัติตนเป็นประโยชน์แก่สังคมอยู่ตลอดเวลา ตามอุดมคติของเนตรนารีนั่นเอง คุณครูศรีสะอาด บุนนาค ท่านเป็นเนตรนารีรุ่นหลังคุณหนุ่ย ประมาณ 2 – 3 ปี ท่านได้เขียนไว้ใน
หนังสือ ศตวรรษนุสรณ์ วังหลัง - วัฒนาว่าท่านได้นำเนตรนารีของโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย จำนวน 100คน แสดงการดัดตนหน้าที่ประทับ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ในงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 1 ณ บริเวณพระราชวังสราญรมย์ภายหลังเปลี่ยนการปกครองเมื่อ พ.ศ. 2475 กิจการลูกเสือทรุดโทรมลง กิจการเนตรนารีซึ่งมีสภาพเช่นเดียวกันก็พลอยทรุดโทรมลงไปด้วย มีการตั้งหน่วยยุวชนและยุวนาขึ้นแทน ในสมัยที่ จอมพล ป. พิบูลสงคราม เรืองอำนาจ การลูกเสือก็ยิ่งซบเซามากขึ้น ใน พ.ศ. 2496 เมื่อกิจการลูกเสือได้ฟื้นฟูขึ้น
แล้ว เรือเอกหลวงชัชวาล ชลธี หัวหน้ากองลูกเสือ จึงได้นำร่างข้อบังคับลักษณะ ปกครองคณะเนตรนารีของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว มาขอให้ท่านผู้หญิงดุษฎี มาลากุล ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสภาวัฒนาธรรมแห่งชาติและอุปนายกสโมสรวัฒนธรรมหญิง เมื่อ พ.ศ.2497 รื้อฟื้นกิจการเนตรนารีขึ้นใหม่ใน พ.ศ. 2499 ท่านผู้หญิงดุษฎี มาลากุล จึงได้นำเยาวชน สมาชิกของสโมสรวัฒนธรรม
หญิง จำนวน 32 คน ไปฝึกการอยู่ค่ายพักแรมที่ ตำบลอ่างศิลาจังหวัดชลบุรี ครั้งถึง พ.ศ. 2502 สมาคมสตรีอาสาสมัครแห่งประเทศไทย ได้จัดตั้งคณะเนตรนารีขึ้น โดยมอบให้ อาจารย์สุดสวาท วัชรเกียรติ เป็นประธานฝ่ายฝึกที่บริเวณโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โรงเรียนต่างๆ ได้ให้ความร่วมมือในการฝึกนักเรียนหญิงเป็นเนตรนารี เช่น โรงเรียนประถมสาธิต วศ.ประสานมิตรโรงเรียนศรีอยุธยา โรงเรียนมหาพฤฒาราม โรงเรียนสตรีสมบุญวิทยา โรงเรียนเทเวศร์วิทยาลัย โรงเรียนศึกษาวิทยาลัย โรงเรียสตรีประเทืองวิทย์ โรงเรียนสตรีวุฒศึกษา และโรงเรียนอนุบาลปฐมวัย ฯลฯ เป็นต้น

ต่อมาพลโทเผชิญ นิมิบุตร ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ได้ขอให้สมาคมสตรีอาสาสมัครแห่งประเทศไทย จัดส่งสมาชิกที่เป็นผู้บังคับบัญชาเนตรนารี จำนวน 10 คน ไปรับการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือสำรอง เมื่อ พ.ศ. 2502เนื่องจากสมาคมสตรีอาสาสมัครแห่งประเทศไทยได้วางโครงการอบรมเยาวนารี โดยใช้หลักการเนตรนารีของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นบรรทัดฐาน จึงได้ก่อตั้งสโมสรเนตรนารีขึ้น ตั้งแต่ พ.ศ. 2502 ได้ขนานนามว่าสโมสรเนตรนารีเพชราวุธสำนักงานตั้งอยู่ที่โรงเรียอนุบาลปฐมวัย ใกล้อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ พญาไท ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน หมื่นคนแล้วสโมสรเนตรนารีเพชราวุธ ดำเนินการโดยคณะกรรมการตั้งแต่ 9 – 15 คน นายกสโมสรคนแรก คือ ข้าพเจ้าผู้เขียนบทความนี้เป็นนายกสโมสรคนปัจจุบัน คณะกรรมการประกอบด้วยครูใหญ่จากโรงเรียนต่างๆ ทั้งรัฐและราษฎร์ ทุกคนได้ทุ่มเทกำลังกาย กำลังปัญญา ให้แก่กิจการเนตรนารีตลอดมานอกจากนั้นยังได้รับการอุปการะทั้งด้านการเงินและสิ่งต่างๆ อีกมากมาย จากท่าน ผู้หญิงดุษฎี มาลากุลและคณะกรรมการสมาคมสตรีอาสาสมัครแห่งประเทศไทย จนทำให้กิจการเนตรนารีเป็นปึกแผ่นอยู่ในปัจจุบันนี้คณะกรรมการสมาคมสตรีอาสาสมัครแห่งประเทศไทย ได้กราบทูลเชิญ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตน์สุดาสิริโสภาพัรณวดี เป็นองค์อุปถัมภ์ของคณะเนตรนารี ซึ่งก็ทรงพระกรุณารับไว้กับได้ทราบพระกรุณาแต่งตั้ง ผู้ซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับกิจการเนตรนารีในระยะนั้นให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ ในคณะเนตรนารีอีกด้วย นอกจากนั้นยังได้ทรงพระมหากรุณาสนักสนุนกิจการเนตรนารีตลอดมาจนถึงปัจจุบันได้พระราชทานเข็มเพชราวุธอันเป็นเครี่องหมายของคณะแก่ผู้กำกับเนตรนารีทุกคนที่มีจิตใจเสียสละเพื่อกิจการนี้จริงๆ ซึ่งนับเป็นเกียรติยศ และสิริมงคลแก่คณะเนตรนารีและตัวเนตรนารีทุกคนเป็นอย่างยิ่ง

ในระยะใกล้เคียงกันนั้น ได้มีผู้จัดตั้งสมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์ขึ้น และจัดให้มีการฝึกอบรมโดยใช้แบบลูกเสือหญิงของประเทศอังกฤษ ใช้ชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า Girl Gide หรือผู้บำเพ็ญประโยชน์ไม่ได้ใช้คำว่าเนตรนารีหรือ ลูกเสือหญิง เด็กผู้หญิงที่เป็นสมาชิกแต่งเครื่องเครื่องแบบสีฟ้ากิจการของสมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์จะติดต่อโดยตรงกับต่างประเทศส่วนกิจการเนตรนารี หรือลูกเสือหญิงของสมาคมสตรีอาสาสมัครแห่งประเทศไทยดำเนินการตามหลักของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว แท้จริงกิจการเนตรนารีก็คือลูกเสือหญิงแบบไทย ส่วนสมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์ เป็นลูกเสือหญิงแบบสากลนั่นเอง ทั้งสององค์การนี้ก็มีวัตถุประสงค์ใกล้เคียงกันในอันที่จะอบรมเยาวนารี ให้เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติในโอกาสต่อไป มีข้อสังเกตอย่างหนึ่งว่าสมาคมลูกเสือโลกนั้น ท่านลอร์ด บาเด็น เพาเวล เป็นผู้ก่อตั้งขึ้นและยังได้ก่อตั้ง
กิจการลูกเสือหญิงขึ้นด้วย เช่นเดียวกับ กิจการลูกเสือของประเทศไทย ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ก้ได้ทรงพระราชทานกำเนิดให้กิจการเนตรนารีด้วยเช่นเดียวกันกิจการเนตรนารีลูกเสือหญิง นับวันจะเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น ทั้งนี้เพราะรัฐบาลได้เล็งเห็นว่า เด็กหญิงก็มีความสามารถเท่าเทียมกับเด็กผู้ชาย ซึ่งอาจจะทำประโยชน์แก่ประเทศชาติได้เช่นกัน ฉะนั้นในปี พ.ศ. 2518 ซึ่งเป็นปีสตรีสากล คณะกรรมการสโมสรเนตรนารีเพชราวุธ จึงได้นำเรื่องเสนอคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ขอให้รับรองกิจการเนตรนารีเป็นส่วนหนึ่งของคณะลูกเสือแห่งชาติที่ประชุมคณะกรรมการจึงได้มีมติให้รับกิจการเนตรนารีไวเป็นงานหน่วยหนึ่ง ในคณะลูกเสือแห่งชาติ เมื่อวันที่ 1กันยายน 2518 ดังนั้นในการประชุมสภาลูกเสือแห่งชาติครั้งที่10 ที่หอประชุมคุรุสภา เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2519 กิจการเนตรนารีก็ได้รับรองจากที่ประชุมใหญ่ให้เป็นงานหน่วยที่หนึ่งของคณะลูกเสือแห่งชาติเป็นทางการแล้ว ในปีการศึกษา2520 นี้ กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศรับวิชาพิเศษเช่นเดียวกับวิชาลูกเสือและอนุชาด

เพลง มาร์ชเนตรนารี

(สร้อย) เนตรนารีศรีเยาวชนของไทย ภาคภูมิใจรักกันเหมือนน้องพี่่่
มุ่งมั่นในชาติ ศาสน์ กษัตริย์ พระราชินี มุ่งทำความดีไม่หวังผลตอบแทน
องค์พระวชิราวุธเจ้า ทรงโปรดเกล้าพระราชทานกำเนิดมา
ดังสายฝนอันชื่นฉ่ำทั่วอุรา ทรงเมตตาเหล่าเราเนตรนารี (สร้อย)
วันนี้เรามาร่วมชุมนุม มาประชุมสายสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้น
มาร่วมรักร่วมสมัครให้สุขแสน ทั่วแว่นแคว้นมาร่วมใจสามัคคี (สร้อย)
มาซิเนตรนารีของไทย มาร่วมใจสามัคคีดังพี่น้อง
มาร่วมรักร่วมสมัครดังใจปอง มาร่วมร้องเพลงรา เนตรนารี (สร้อย)

หมายเหตุ คัดจากหนังสือที่ระลึก งานชุมนุมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 2 เมษายน 2547 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี
 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      ลายพระหัตถ์สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 27 / ต.ค. / 2556
      รูปภาพสมเด็จพระสังฆราชสมัยเป็นลูกเสือ 27 / ต.ค. / 2556
      ร่วมอาลัยสมเด็จพระสังฆราช 24 / ต.ค. / 2556
      ความเป็นมาของเนตรนารี 5 / ก.ย. / 2556
      ความเป็นมาของเนตรนารี 5 / ก.ย. / 2556

Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.0
ค่ายลูกเสือลำปาว
บ้านป่ากล้วย อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โทร 081-8717155