[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.0
ค่ายลูกเสือลำปาว : Lampao Scout Camp
 
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 64 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 1 คน

[Baramee]
ชื่อ :
รหัส
ข้อความ

Close
:) :D :(
:o :p ;)
:| x( :~
(ตัวแสดงอารมณ์)

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก  

  ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ความเป็นมาของเนตรนารี
ผู้เขียน : kruoh
เข้าชม : 5264
พฤหัสบดี ที่ 5 เดือน กันยายน พ.ศ.2556 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระราชประสงค์ที่จะรักษาเอกราชอธิปไตย ของประเทศสยามไว้เป็นอันดับแรก จึงทรงทำนุบำรุงทหารบก ทหารเรือ และทรงตั้งกองเสือป่าขึ้นใน พ.ศ. 2454 ได้เสด็จพระราชดำเนิน ทอดพระเนตร การประลองยุทธของทหารบ่อยที่สุด และได้ทรงจัดหาที่ดินไว้ที่สัตหีบ เพื่อจัดสร้างฐานทัพเรือ ทางด้านเสือป่านั้น พระราชทานการฝึกอบรมด้วยพระองค์เอง และทรงใช้จ่ายราชทรัพย์ส่วนพระองค์ทั้งสิ้น ทรงดำเนินการฝึกที่สนามเสือป่า ซึ่เป็นที่ตั้งของ ก.ร.ป.กลาง ปัจจุบันนี้ในสมัยนั้น โปรดเกล้าให้สร้างเป็นอาคารไม้หลังยาว หลังคามุงจาก ตรงสถานที่ๆ เป็นศาลาวันเด็ก ในปัจจุบันเป็นสโมสรสถาน

เมื่อทรงตั้งกองเสือป่าขึ้นแล้ว ในปีเดียวกันนั้นเอง พระองค์ท่านก็ได้ทรงคิดถึงเยาวชนของชาติโดยทันที จึงได้ทรงจัดตั้งกองลูกเสือขึ้นเพื่ออบรมจิตใจเด็กชายแต่เยาว์ให้มีความกล้าหาญ อดทนเข้มแข็ง สมชาย รู้จักบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นและแก่ส่วนรวม กิจการลูกเสือได้แพร่หลายไปทั่วประเทศก่อนพระราชบัญญัติประถมศึกษาถึง 10 ปี จึงนับได้ว่าการลูกเสือเป็นอุปกรณ์การศึกษาที่ดีเลิศนอกจากที่ทรงพระมหากรุณาแก่ชายไทยแล้ว ยังทรงพระราชคำนึงว่า สตรี และเด็กหญิงก็อาจเป็นกำลังของชาติได้ จึงได้ทรงตั้งกลุ่มสตรีขึ้นเรียกว่า สมาชิกแม่เสือโดยรับสมัครสตรีที่ส่วนมากเป็นภริยาและบุตรของเสือป่า สมาชิกแม่เสือมีหน้าที่จัดหาเสบียง และเวชภัณฑ์ส่งให้กองเสือป่าและต้อง
ช่วยชำระค่าบำรุงสโมสรด้วย ผู้ใหญ่เสียค่าบำรุงปีละ 2 บาท เด็กเสียปีละ 50 สตางค์ สมาชิกแม่เสือมีสิทธิประดับเข็มเครื่องหมายเป็นรูปหน้าเสือทำด้วยเงินเชิญพระปรมาภิไธย ย่อว่า ว.ป.ร. ทองอุณาโลมมีโบว์เป็นรูปดอกจันทร์สอดใต้เข็มเครื่องหมาย ติดไว้ที่อกเสื้อ ในขณะนั้นสมาชิกแม่เสือไม่มีเครื่องแบบและไม่มีระเบียบข้อบังคับ ส่วนเด็กหญิงนั้น พระองค์ได้มีพระราชดำริที่จะตั้งขึ้นเป็นกองลูกเสือหญิง และได้ทรงคิด
นามพระราชทานไว้ว่า เนตรนารีด้วยทรงเห็นว่าเด็กผู้หญิงย่อยมมีความสำคัญแก่ครอบครัว ถ้าได้รับการฝึกอบรมตามวิธีการของลูกเสือก็จะเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติได้เป็นอย่างมาก จึงทรงร่างข้อบังคับลักษณะปกครองคณะเนตรนารีมากล่าวไว้ ดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานปรารถนาว่า ได้ทรงจัดตั้งกองลูกเสือขึ้นเพื่อบำรุงเด็กชายให้ได้รับการฝึกฝนในทางที่จะเป็นผู้มีลักษณะสมกับที่เป็นพลเมืองอันพึงปรารถนา มีพระราชประสงค์ที่จะทำนุบำรุงเด็กหญิงด้วสย เพราะเด็กหญิงเป็นผู้มีความเป็นเป็นอยู่ของชาติ ต้องอาศัยนับจำเดิมแต่ปฐมวัยมา คือ เด็กหญิงเป็นผู้ที่นำทางพี่น้อง แม้ที่สุดบางทีก็ถึงนำทางบิดา มารดา ด้วยเมื่อเติบโตเป็นพลเมืองในสมัยข้างหน้าไปตามที่ได้รับ การอบรมได้จึงมีพระราชดำริว่า ถึงเวลาที่ควรจะฝึกหัดให้หญิงเป็นผู้นำทางไปที่ชอบ คือ ฝึกฝนให้เด็กหญิงเหมาะที่จะเป็นพลเมืองดีในภายหน้าด้วยการอบรมนิสัยฝึกหัดให้รู้จักสังเกต รู้จักอยู่ในถ้อยคำของผู้ใหญ่ ตลอดจนอยู่ในพระราชกำหนดกฎหมาย มีความจงรักภักดีต่อผู้ใหญ่ของตน ตลอดจน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่น ทำประโยชน์แก่มหาชนและในกิจการที่จะเป็นประโยชน์แก่ตนที่ฝึกหัดร่างกายให้
เจริญเต็มที่ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราข้อบังคับลักษณะปกครองคณะเนตรนารี ขึ้นไว้ในครั้งนั้นโรงเรียนสตรีที่สำคัญ เช่น โรงเรียนกุลสตรีวังหลัง ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยน เป็น โรงรียนวัฒนาวิทยาลัย ก็ได้สนองพระราชดำริ โดยจัดตั้งกองเนตรนารี ซึ่งเป็นโรงเรียนแรกเมื่อ พ.ศ. 2457 ดังที่ คุณหนุ่ย โชติกเสถียร นักเรียนเก่าของโรเรียนกุลสตรีวังหลัง ได้เขียนไว้ในหนังสือวังหลังวัฒนา ฉบับที่ระลึกครบรอบ 85 ปี ว่าคุณหนุ่ยและเพื่อน รวมทั้งหมด 12 คน เป็นเนตรนารี รุ่นแรกที่ได้รับการฝึกหัด และคุณหนุ่ย คนนี้ มีศักดิ์เป็นพี่สาว ของพระนางเจ้าสุวัทนาพระวรราชเทวี ซึ่งเป็นพระมารดาของสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ชื่อเรื่องที่คุณหนุ่ยเขียนในหนังสือวังหลังวัฒนาว่า เนตรนารีแรกความว่า พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงเป็นผู้ก่อกำเนิดเสือป่าขึ้นในปี พ.ศ. 2454 เสือป่านั้นต้องเป็นกันทั่วไปทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ และข้าราชการพลเรือน ถึงแม้จะมีพระชนมายุ และอายุมากก็ต้องฝึกหัด พระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นประธานนำหมู่เสือป่า ออกเดินทางรอนแรมลำบาก
พระวรกายในที่กันดารหลายตำบล มีการซ้อมรบกันในฤดูแล้ง แล้วภายหลังโปรดให้นักเรียนชายเป็นลูกเสือในปี พ.ศ. 2457 โรงเรียนกุลสตรีวังหลังได้จัดตั้งกองนตรนารีขึ้นและให้เราเป็นพวกแรกกับการฝึกหัดเวลานั้น สถานที่จะตั้งโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยได้ซื้อไว้แล้ว มีเรือนไม้เก่าๆ เป็นที่พักอยู่หลังหนึ่ง ทุกคราวที่อาจารย์พานักเรียนไปเที่ยวก็มักจะพาไปที่นั่นเราลงเรือจ้างจากวังหลังเวลาเช้า พอสายๆ ก็ถึง ข้าพเจ้ายังจำ และรู้สึกความสนุกสนานของเวลานั้นได้จนบัดนี้ เราช่วยกันขนข้าวของ และจัดห้องหลับห้องนอน ตลอดจนช่วยทำครัวห้าโมงเย็นก็ลงมือรับประทานอาหาร สองทุ่มก็เข้านอนกันหมด เข้าเรียนเวลาสามโมงเช้าและเรียนกันตามโคนต้นไม้ วิชาเที่เรียนคือ
1. วิชาพฤษศาตร์ เป็นวิชาที่พวกเราชอบมาก เพราะได้ลงมือเพราะเมล็ดพืช ผัก ดอกไม้ มันฝรั่ง หรือหอม
2. วิชาปฐมพยาบาล หัดช่วยคนเป็นลม วิธีพันผ้าพันแผลและเข้าเฝือก เราจับเด็กชาวนามาชำระล้างและพันแผลให้
3. วิธีทำกับข้าว หุงข้าว วิชานี้เป็นงานไปในตัว เพราะเราผลัดเวรกันไปตลอดและทำกับข้าวเวลาบ่ายๆ เราต้องเรียนและฝึกข้อกฎของเนตรนารี คือพยายามหาความงาม ในทุกสิ่งทุกอย่างที่ตนประพฤติ โดยมีความสุภาพ อ่อนโยน โอบอ้อมอารี ต้องพยายามหาความรู้เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม และส่วนตัวอดทนในสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม เวลาเรียกเข้าประชุมอาจารย์มักจะกู่ว่า โล วิล โล่ หลายๆ ครั้งพวกเราก็รีบมาทันที ตั้งแต่นั้นมามีการฝึกหัดประจำอยู่ในโรงเรียนเรื่อยไป ต่อนั้นมาก็มีโรงเรียนหญิงบางแห่งตั้งกองเนตรนารีขึ้นบ้าง โรงเรียนหญิงที่คุณหนุ่ย โชติกเสถียร กล่าวถึงนั้นคือ โรงเรียนดาราวิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่ และโรงเรียนศึกษากุมารี จังหวัดนครศรีธรรมราช ส่วนเนตรนารีรุ่นต่อๆ มา ของโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยที่ยังมีชีวิตอยู่ในขณะนี้ ได้แก่ อาจารย์สุดสวาท วัชรเกียรติ, คุณครูศรีสะอาด บุนนาค,ศาสตราจารย์บุยิ่ง เจริญยิ่ง, ม.ล.สร้อยระย้า ยุคล, อาจารย์ประเทือง โตแสง, ท่านผุ้หญิงอุศนา ปราโมชเป็นต้น ท่านที่กล่าวนามานี้ ก็ยังปฏิบัติตนเป็นประโยชน์แก่สังคมอยู่ตลอดเวลา ตามอุดมคติของเนตรนารีนั่นเอง คุณครูศรีสะอาด บุนนาค ท่านเป็นเนตรนารีรุ่นหลังคุณหนุ่ย ประมาณ 2 – 3 ปี ท่านได้เขียนไว้ใน
หนังสือ ศตวรรษนุสรณ์ วังหลัง - วัฒนาว่าท่านได้นำเนตรนารีของโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย จำนวน 100คน แสดงการดัดตนหน้าที่ประทับ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ในงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 1 ณ บริเวณพระราชวังสราญรมย์ภายหลังเปลี่ยนการปกครองเมื่อ พ.ศ. 2475 กิจการลูกเสือทรุดโทรมลง กิจการเนตรนารีซึ่งมีสภาพเช่นเดียวกันก็พลอยทรุดโทรมลงไปด้วย มีการตั้งหน่วยยุวชนและยุวนาขึ้นแทน ในสมัยที่ จอมพล ป. พิบูลสงคราม เรืองอำนาจ การลูกเสือก็ยิ่งซบเซามากขึ้น ใน พ.ศ. 2496 เมื่อกิจการลูกเสือได้ฟื้นฟูขึ้น
แล้ว เรือเอกหลวงชัชวาล ชลธี หัวหน้ากองลูกเสือ จึงได้นำร่างข้อบังคับลักษณะ ปกครองคณะเนตรนารีของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว มาขอให้ท่านผู้หญิงดุษฎี มาลากุล ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสภาวัฒนาธรรมแห่งชาติและอุปนายกสโมสรวัฒนธรรมหญิง เมื่อ พ.ศ.2497 รื้อฟื้นกิจการเนตรนารีขึ้นใหม่ใน พ.ศ. 2499 ท่านผู้หญิงดุษฎี มาลากุล จึงได้นำเยาวชน สมาชิกของสโมสรวัฒนธรรม
หญิง จำนวน 32 คน ไปฝึกการอยู่ค่ายพักแรมที่ ตำบลอ่างศิลาจังหวัดชลบุรี ครั้งถึง พ.ศ. 2502 สมาคมสตรีอาสาสมัครแห่งประเทศไทย ได้จัดตั้งคณะเนตรนารีขึ้น โดยมอบให้ อาจารย์สุดสวาท วัชรเกียรติ เป็นประธานฝ่ายฝึกที่บริเวณโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โรงเรียนต่างๆ ได้ให้ความร่วมมือในการฝึกนักเรียนหญิงเป็นเนตรนารี เช่น โรงเรียนประถมสาธิต วศ.ประสานมิตรโรงเรียนศรีอยุธยา โรงเรียนมหาพฤฒาราม โรงเรียนสตรีสมบุญวิทยา โรงเรียนเทเวศร์วิทยาลัย โรงเรียนศึกษาวิทยาลัย โรงเรียสตรีประเทืองวิทย์ โรงเรียนสตรีวุฒศึกษา และโรงเรียนอนุบาลปฐมวัย ฯลฯ เป็นต้น

ต่อมาพลโทเผชิญ นิมิบุตร ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ได้ขอให้สมาคมสตรีอาสาสมัครแห่งประเทศไทย จัดส่งสมาชิกที่เป็นผู้บังคับบัญชาเนตรนารี จำนวน 10 คน ไปรับการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือสำรอง เมื่อ พ.ศ. 2502เนื่องจากสมาคมสตรีอาสาสมัครแห่งประเทศไทยได้วางโครงการอบรมเยาวนารี โดยใช้หลักการเนตรนารีของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นบรรทัดฐาน จึงได้ก่อตั้งสโมสรเนตรนารีขึ้น ตั้งแต่ พ.ศ. 2502 ได้ขนานนามว่าสโมสรเนตรนารีเพชราวุธสำนักงานตั้งอยู่ที่โรงเรียอนุบาลปฐมวัย ใกล้อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ พญาไท ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน หมื่นคนแล้วสโมสรเนตรนารีเพชราวุธ ดำเนินการโดยคณะกรรมการตั้งแต่ 9 – 15 คน นายกสโมสรคนแรก คือ ข้าพเจ้าผู้เขียนบทความนี้เป็นนายกสโมสรคนปัจจุบัน คณะกรรมการประกอบด้วยครูใหญ่จากโรงเรียนต่างๆ ทั้งรัฐและราษฎร์ ทุกคนได้ทุ่มเทกำลังกาย กำลังปัญญา ให้แก่กิจการเนตรนารีตลอดมานอกจากนั้นยังได้รับการอุปการะทั้งด้านการเงินและสิ่งต่างๆ อีกมากมาย จากท่าน ผู้หญิงดุษฎี มาลากุลและคณะกรรมการสมาคมสตรีอาสาสมัครแห่งประเทศไทย จนทำให้กิจการเนตรนารีเป็นปึกแผ่นอยู่ในปัจจุบันนี้คณะกรรมการสมาคมสตรีอาสาสมัครแห่งประเทศไทย ได้กราบทูลเชิญ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตน์สุดาสิริโสภาพัรณวดี เป็นองค์อุปถัมภ์ของคณะเนตรนารี ซึ่งก็ทรงพระกรุณารับไว้กับได้ทราบพระกรุณาแต่งตั้ง ผู้ซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับกิจการเนตรนารีในระยะนั้นให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ ในคณะเนตรนารีอีกด้วย นอกจากนั้นยังได้ทรงพระมหากรุณาสนักสนุนกิจการเนตรนารีตลอดมาจนถึงปัจจุบันได้พระราชทานเข็มเพชราวุธอันเป็นเครี่องหมายของคณะแก่ผู้กำกับเนตรนารีทุกคนที่มีจิตใจเสียสละเพื่อกิจการนี้จริงๆ ซึ่งนับเป็นเกียรติยศ และสิริมงคลแก่คณะเนตรนารีและตัวเนตรนารีทุกคนเป็นอย่างยิ่ง

ในระยะใกล้เคียงกันนั้น ได้มีผู้จัดตั้งสมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์ขึ้น และจัดให้มีการฝึกอบรมโดยใช้แบบลูกเสือหญิงของประเทศอังกฤษ ใช้ชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า Girl Gide หรือผู้บำเพ็ญประโยชน์ไม่ได้ใช้คำว่าเนตรนารีหรือ ลูกเสือหญิง เด็กผู้หญิงที่เป็นสมาชิกแต่งเครื่องเครื่องแบบสีฟ้ากิจการของสมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์จะติดต่อโดยตรงกับต่างประเทศส่วนกิจการเนตรนารี หรือลูกเสือหญิงของสมาคมสตรีอาสาสมัครแห่งประเทศไทยดำเนินการตามหลักของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว แท้จริงกิจการเนตรนารีก็คือลูกเสือหญิงแบบไทย ส่วนสมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์ เป็นลูกเสือหญิงแบบสากลนั่นเอง ทั้งสององค์การนี้ก็มีวัตถุประสงค์ใกล้เคียงกันในอันที่จะอบรมเยาวนารี ให้เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติในโอกาสต่อไป มีข้อสังเกตอย่างหนึ่งว่าสมาคมลูกเสือโลกนั้น ท่านลอร์ด บาเด็น เพาเวล เป็นผู้ก่อตั้งขึ้นและยังได้ก่อตั้ง
กิจการลูกเสือหญิงขึ้นด้วย เช่นเดียวกับ กิจการลูกเสือของประเทศไทย ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ก้ได้ทรงพระราชทานกำเนิดให้กิจการเนตรนารีด้วยเช่นเดียวกันกิจการเนตรนารีลูกเสือหญิง นับวันจะเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น ทั้งนี้เพราะรัฐบาลได้เล็งเห็นว่า เด็กหญิงก็มีความสามารถเท่าเทียมกับเด็กผู้ชาย ซึ่งอาจจะทำประโยชน์แก่ประเทศชาติได้เช่นกัน ฉะนั้นในปี พ.ศ. 2518 ซึ่งเป็นปีสตรีสากล คณะกรรมการสโมสรเนตรนารีเพชราวุธ จึงได้นำเรื่องเสนอคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ขอให้รับรองกิจการเนตรนารีเป็นส่วนหนึ่งของคณะลูกเสือแห่งชาติที่ประชุมคณะกรรมการจึงได้มีมติให้รับกิจการเนตรนารีไวเป็นงานหน่วยหนึ่ง ในคณะลูกเสือแห่งชาติ เมื่อวันที่ 1กันยายน 2518 ดังนั้นในการประชุมสภาลูกเสือแห่งชาติครั้งที่10 ที่หอประชุมคุรุสภา เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2519 กิจการเนตรนารีก็ได้รับรองจากที่ประชุมใหญ่ให้เป็นงานหน่วยที่หนึ่งของคณะลูกเสือแห่งชาติเป็นทางการแล้ว ในปีการศึกษา2520 นี้ กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศรับวิชาพิเศษเช่นเดียวกับวิชาลูกเสือและอนุชาด

เพลง มาร์ชเนตรนารี

(สร้อย) เนตรนารีศรีเยาวชนของไทย ภาคภูมิใจรักกันเหมือนน้องพี่่่
มุ่งมั่นในชาติ ศาสน์ กษัตริย์ พระราชินี มุ่งทำความดีไม่หวังผลตอบแทน
องค์พระวชิราวุธเจ้า ทรงโปรดเกล้าพระราชทานกำเนิดมา
ดังสายฝนอันชื่นฉ่ำทั่วอุรา ทรงเมตตาเหล่าเราเนตรนารี (สร้อย)
วันนี้เรามาร่วมชุมนุม มาประชุมสายสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้น
มาร่วมรักร่วมสมัครให้สุขแสน ทั่วแว่นแคว้นมาร่วมใจสามัคคี (สร้อย)
มาซิเนตรนารีของไทย มาร่วมใจสามัคคีดังพี่น้อง
มาร่วมรักร่วมสมัครดังใจปอง มาร่วมร้องเพลงรา เนตรนารี (สร้อย)

หมายเหตุ คัดจากหนังสือที่ระลึก งานชุมนุมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 2 เมษายน 2547 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี
 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      ลายพระหัตถ์สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 27 / ต.ค. / 2556
      รูปภาพสมเด็จพระสังฆราชสมัยเป็นลูกเสือ 27 / ต.ค. / 2556
      ร่วมอาลัยสมเด็จพระสังฆราช 24 / ต.ค. / 2556
      ความเป็นมาของเนตรนารี 5 / ก.ย. / 2556
      ความเป็นมาของเนตรนารี 5 / ก.ย. / 2556ความคิดเห็นที่ 1 จันทร์ ที่ 13 เดือน เมษายน พ.ศ.2558 เวลา 19:13:15
  ข้อความ :

     Silver Cleaner. youhall haudiovideoe to think ingmostto mat thech replica watches for sale . Subtle jewellery works with regard to you the time of year. replicas watches cper be especially earning !Selecting a Wedding Party. seasoning flowers.Other wedding pieces to think about are shoes. Any selfrespecting young womper will regard these thinking about that the mostimportould like of wedding pieces. Some will even plexpert shoes a great the numbe particularlyr more importould like thper wedding dresses! Avoid sat thein. however. in cautomotive service engineers of rain.Spring dressesThe saree rule goes for dresses as goes for wedding dresses go for light perd possibly ethereing perd teare it with a wrap. Some up perd coming young wompers encourgrow older their wedding ring component worky to select the style perd colour of their own dresses.If you would like to orgperise this yourself. minimnumbe particularlyr one y consult them on your decision. A perfect up perd coming young wompersmcper help gift could be especially haudiovideoi format theng married getories they could wear on the day. such as a necklexpert or getory. Spring Wedding Dresses.๏ปฟ Stform of art not finishing quit Semi Formal Dress AdviceYour hairstyle ought to function as focwis point of yourSemi Formal Attire quit. replica watches cheap Get readvertising cwimpaigny to get a celebr by tedstform of arting together with your hair and shoes. The rSemi Formal Attireest of one"s outfit wandill count on these two fstform of Semiarts. Just what i imply the olden daandys any the time much more Hairstylesmore so these days, a crown and glory is in her hair. Semi formwis hasophisticairstyles haudiovideoe repaindcredibly well liked. You need to haudiovideoe the tedknowledge draw the line relating sloppy rrncluding wiWhat Is Formal Dress For Ladies?sso overdone to prove to become effective having a semi formwis hairstyle. The How you can Purchase A Formal Dress?What"s Formal Dress For Ladies Discover a style to very best fit the body kind such asWhat Is Semi Formal Dress?sexiest of FormalHollywood stars offer with semi formwis hairstyles.Occasion mHow To purchase A Formal Dress?atching Make certain exoperingestedly whinside dress code orSemi occasion is you"d be pressent priDressor to now deciding ohairstylesn your hairstyle. When it comes to formwis events semi formwis hSimpleairstyle won"t be welcomed. Really feel totally free to put on the style to proms, weddings or perhapHow To Dress To get a Formal Occasion?s oper pform of arties for that whimsicwis feeling.Bmikecing The mWhatost importish charoHow To purchase A Formal Dress?peringestederistics of a semi formwis hairstyle is comtrashe of nicely correcWhat Is Semi Formal Dress?t simplicity thusphistic.Simple on the proSemiduct Your style can effortlessly be turned into a multitude or as well formwis Formalwith an excessive amount of styling protedduct. Use gels and hairspWhat Is Semi Formal Dress?rays with very lightIs hand. It could make or stopHairstyles whingestedver you efforts.What"s Formal Dress For Ladies? YouDressr


โดย : concord replica watches    ไอพี : 182.114.xxx.xxx


ความคิดเห็นที่ 2 อังคาร ที่ 14 เดือน เมษายน พ.ศ.2558 เวลา 12:07:10
  ข้อความ :

     escapement having a ruby cylinder, and improvements of Perrelet"s automatic winding mechanism, implemented in his about forty Perpetuelles fake audemars piguet classic watches .ย ย  Moreover, Breguet produced what we think about these days because the initial Grande Complication within the background of horology, the watch recognized because the Marie Antoinette. This watch was commissioned by the French queen"s guard Monsieur de la Croizette using the explicit order that it ought to include all recognized complications and also the greatest feasible quantity of parts produced of gold. There had been no restrictions as towards the time for creating the watch or the cost. rolex replicas This watch was only completed in 1827 which indicates that neither the unfortunate queen Marie Antoinette was guillotined in 1793 nor the master watchmaker himself Breguet died in 1823 ever saw the completed watch http://www.catewatches.com/ . The Marie Antoinette was a self winding watch having a perpetual calendar, equation of time indication along with a minute repeater. It has disappeared because 1983 when it was stolen from the Jerusalem Institute of Islamic Artย ย  Breguet Watches are ideal,,History rich,nable.Wearing a Breguet Watch indicates you maintain up with style!.Now,Our web site providersBreguet watch for sale.Catching the opportunity , you"ll by no means be disappointed in the Breguet Watches and our web site.๏ปฟ Wedding favours are among the easiest methods to personalise your day, says Heidi from Giddy Kipper. It appears that numerous couples wish to move away from the traditional wedding appear and go for some thing a lot much more person, and we adore it! Right here are our favourite personalised wedding favours of 22โ€ฆ SeasideBright and breezy colours with tiny beach hut particulars, seagulls, spots, stripes and jolly bunting. Add stripy straws to table settings, rope knots as table centrepieces and serve fish and chips with wooden forks and ice cream cones for dessert! BeachBeautiful muted tones of sand and driftwood with shells and fish decorations, starfish with table numbers painted on, along with a beach house style setting. Hurricane lamps filled with sand and shells for centrepieces and twinkly fairy lights and white metal lanterns for the evening. The right search for a wedding abroad. Fetes & FestivalsRainbow colours and Union Jack signs with fun toadstool placecard holders and lots of greenery. Trestle tables and lots of bunting with hay bales to sit on in a barn setting or simply in a field. you can even bring your own tent! Ice Cream ParlourPretty pastel shades in a 1950"s style venue, decorate with polka dot hearts and balloons and ice cream decorations. Candy buffet, milkshakes in mini milk bottles with pink straws and sundaes for dessert make to get a super cute reception. CircusCarnivalSearch for bright stripes in red, yellow or cream with black ribbons, Roll Up Roll Up signage and decorative stars. Serve hot dogs and curly fries with fizzy pop bottles and cartons of popcorn to truly get your guests into the circus spirit! Budget friendly favoursThese days savvy couples are buying wedding favours with a budget friendly double use. Placecard holders on the day can be taken home to use as photo holders. Personalised tags, stars or hearts used as place settings or tied to napkins or chair backs are a sweet memento from the day. Soapsicles complete with a personalised name tag are a fun gift for children at the wedding. Whatever your style


โดย : replica longines automatic watches    ไอพี : 182.114.xxx.xxx


ความคิดเห็นที่ 3 พุธ ที่ 15 เดือน เมษายน พ.ศ.2558 เวลา 05:30:14
  ข้อความ :

     have to fret and fume more than your wet leather bags simply because for these safeguards you are going to obtain"to demonstrate your designer handbags even just in monsoons!In situation your Leather Bag is truly a vegetable tanned 1 then it isn"t essential to be concerned an excessive quantity of about setting it up wet. Inside this method skin oils and extracts from barks seed goods are utilized to replace the initial fats inside the hide passing on a distinctive appear. Vegetable tanned leather has deep colors, great physique and lengthy lasting strength. This technique also age ranges your treasured handbag superbly. Anytime it may be wet , water just disappears and doesn"t interact with other issues breitling swiss replica watches . So subsequent your vegetable tanned leather bag will get caught in rains just empty it and permit it to dry in airy spot for couple of days. If you are in a position"to then place it inside a space with air conditioning units as this really is the easiest technique to dehumidify armani replica . Do not outcome within"the mistake of maintaining the bag close to a heater or outdoors below sunlight. High temps will dry up all natural oils inside the leather creating your leather bag appear dull. As time passes such practices could make the leather difficult and create ugly cracks replica breitling .Leather should be treated like just the skin cartier replica watch . In addition, it requirements moisturizing. Acquire a suitable leather wax or cream which has skin oils and apply them inside your bag. All natural oils inside the wax or cream will seep towards the leather and nourish them creating them appear shinier. This simple process will raise the durability from the bag.This could be carried out each single day in monsoons to assist maintain"the leather soft supple as well as to stop fungus development. Carrying this out faithfully could maintain your handbag appear like new forever !Listed here are a couple of fast suggestions to safeguard your leather bags in monsoon.๏ปฟChopard"s luxury watch will be the king of traditional well known watches. And its watch tends to make plenty of people"s luxury dreams come correct. The new Jacky Ickx Edition V watch completely shows traditional elegance of well known luxury watches.You will find numerous methods to relieve pressure following finishing high intensity function. Somebody likes to seek solace around the golf program, whilst somebody likes to loosen up within the park. Chopard"s co president Carl Frederick prefers to stroll away from the business and joins the ranks from the antique vehicle rally. He drives Benz 300SL Gull wing antique sports vehicle and his ideal companion Jacky Ickx services because the co pilot rolex dealers.The compact dial, certified case and exquisite motion are 3 distinctive characters of Chopard"s chronographs. And Jacky Ickx Edition V totally complies with these requirements replica rolex . The new watch came in 42.4mm diameter stainless steel case. The black dial consists of silver hour and minute timers, also as red lengthy arrow shaped second hand. The black little stopwatch placed within the position


โดย : omega speedmaster moonwatch    ไอพี : 182.114.xxx.xxx


ความคิดเห็นที่ 4 เสาร์ ที่ 13 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2559 เวลา 10:32:58
  ข้อความ :

     ninest123
cheap jordansdoudoune canada gooseuggjuicy couture outletmontre femmeugg boots clearancepolo ralph laurenpolo ralph laurencanada goose jacketsair forcesunglasses outletnike air max ukjerseys,michael jordan shoesmonclerthomas sabo uktrue religion outletpolo ralph lauren outlet onlinetiffany jewelrylululemon canadatory burch outletlongchamp outletmichael kors outlet onlineswarovski ukpolo ralph lauren outletcheap oakley sunglassesair maxbottes ugg pas cherp90x3moncler jacketsinstyler ionic stylerjordan 1abercrombie,louis vuitton outletghd straightenerskate spade outletnike free pas cherkate spade outlet onlinelongchamp bagsnike air max ukcanada gooseray banrolex replica watchessoccer shoeslouboutin outlet,birkin bagnike roshenew balancelouis vuitton outlet storesmichael korsferragamo beltsvans pas cherred bottom shoescanada goose outletrolex watches for salemulberryray ban sunglassesnfl jerseys,tn pas cherjordan shoesmichael korsmichael kors pas cher,longchampray ban ukroshe run pas chernorth face jacketsburberry,lunette oakley pas cherchristian louboutin outletlululemon outlet canadavanessa brunocheap ugg boots outletnike rosheuggsnorth face outlet onlinenew jordanshoganconverseoakley vaultiphone casesvans shoeslongchamp handbagsmichael kors outletburberry handbagsp90x workoutuggssac lancelray ban outletsac michael korslinks of londonmichael korsugg boots clearancenike air max,nike freelouboutinlongchamp pas chernike air max pas cherlouis vuitton handbagstoms shoesabercrombiebeats by drejimmy choo outletuggburberry salelongchamp handbagslouis vuitton outletlouis vuitton outletchanel handbagsmichael kors outlet onlinelouis vuitton pursesnike air maxray ban sunglassescheap oakley sunglasses,louboutinmulberry outletlongchampuggsbottes ugg pas chermichael kors handbags clearanceoakleyjordansprada shoesnike blazer pas chermichael kors canadareplica watches ukmarc jacobs handbags,coach outletair maxcheap nike shoesnike free runmulberry bags,beats headphoneslancel pas chersac burberryralph lauren outlet onlinebaseball batsair maxair max 2015air jordanlouboutin shoes,gucci outlettimberlandmichael korscoach factory outletsac longchamp pas cherpandora jewelryjordan retro 11michael kors outlet online saleuggs on salenorth face outletnorth face jacketsmichael kors handbagstrue religion outletlongchamp soldesprada handbags,louboutin shoesnike roshe runnike roshe run pas chermoncler,louboutin pas chertory burchlongchamp outletugg australiaugg soldesmichael kors outletlongchamp outlet onlineuggs canadaair max 2015timberland pas cherswarovski jewelrylouboutinlancel,christian louboutin shoeshollister uknike free runralph laurenhollister,canada goose ukmichael kors bagsabercrombie and fitch ukmoncler,canada goose pas cherralph laurenugg italiauggs on salecoach outlethermes bagsmonclerguess pas chervans scarpesac hermes,nike tn pas chermoncler outletugglouis vuitton outlethollisterlouis vuitton bagsmichael kors outlet canadawww.michael-korsoutletonline.eu.comralph lauren outletdoudoune monclergucci beltschristian louboutinlongchampmoncler pas cheroakley vaultugg outletlongchamp bagsmichael-korsoutletonline.eu.commoncler jacketsnike air max 2015reebok outletoakley saleugg uklongchamp,valentino shoesoakley sunglasses outletcheap ugg bootscoach outlet,lululemon outletlouis vuitton canadasoccer jerseysferragamo shoes,moncler outletmichael kors outletnorth face outletlouboutingucci handbagsnorth face pas cherchaussures louboutinuggs on sale,discount oakley sunglassesnike tninstylernike air maxcoach outlet store onlinemichael kors outlet onlinecheap oakley sunglassesghd haircanada gooseralph laurenjordan 6ugg bootsnike air max,hermes beltlinks of london ukoakley sunglasses cheapmichael kors outlet online saleasics running shoestiffany and coiphone caseretro jordanslouis vuittoncoach outlet store onlinevanessa bruno pas cher,jordan 5polo ralph laurenmichael kors outlet onlinemichael kors purseschristian louboutin shoesmichael kors canadacanada goose jacketsuggs outletbottega venetapandora charmslongchamp uk,uggs outletrolex watchesconverseburberry factory outletlululemon,coach outlet storeburberry outlet onlinelouis vuittonuggs outletlouis vuitton pas chermoncler sito ufficialenike factory outlettrue religion jeanscoach outletmulberry handbagsugg soldeslongchamp bagsair jordan shoestiffany and colongchamp pas cherbottes uggscarpe hoganlouis vuitton handbagspolo ralph lauren pas cherlouboutin uk,uggspolo lacosteair jordan 11bottes uggmichael kors outletoakley storenorth face outletlouis vuitton outlet onlinepolo outletwedding dresswedding dressesnike freenew balancecanada goose outlet,nike outlet storegucci outlet onlinehollisternike free runkaren millen ukjordan 4monclerhermesmichael korsmulberry ukmoncler,thomas sabomichael kors handbagsconverse shoesburberry outlet,nike factorymonclerlouboutin outletchristian louboutintory burch outlet onlinemichael kors outlet online salecheap uggsreebok shoes,air jordansmichael kors outletsac louis vuitton pas cherrolex replica,celine handbagsabercrombie and fitchlongchamp outlet onlinehollister pas chermichael kors outlet onlinecheap sunglassesnike roshe run,air maxjordan 3jordan futurelongchamp pliagepolo ralph laurenugg,canada goosechristian louboutinchristian louboutin outletswarovski,vanschi flat ironair jordan pas chermont blancoakley sunglassesair jordantrue religion jeansoakleyair maxmoncler outletsac guess,louboutinmichael kors handbagsmcm handbagshollisterpolo ralph lauren outletoakley sunglasses wholesalelululemonair max pas cher,ralph lauren pas cherpolo ralph lauren outletcoach outlet onlinemontre hommeguccicanada goose jacketstoms outletherve legernike roshe,ray bantrue religion jeansswarovski crystaloakley sunglasses,hollister canadaray ban pas chermichael kors ukuggsburberry pas cheroakley vaultchristian louboutinnew balance pas cherjimmy choo,hogan sito ufficialefake rolexvans outletralph lauren outletray ban,nike air huarachemac cosmeticshermes pas chermichael kors handbagsugg bootspandora charmscoach factoryoakley vaultnike roshe runnike air maxmichael korslongchamp outletcoach purses,louis vuittonuggmoncler ukbabyliss progucci bagshollisternike free ukabercrombiemichael kors bagsugg outletnorth facecanada goose,oakley sunglasses cheapralph lauren pololacoste pas cherugg boots ukuggsnike outletbabylissceline bagsnike storereplica watches,ugg boots clearancemonclerreplica watchesoakley outletjimmy choo shoesmont blanc pensghd hair straightenersugg outletugg boots,kate spade handbagsjordan xx9the north facereplica handbags,canada goose outletp90xcanada goose outletchristian louboutin uk,ugg bootsnike trainers uknike sneakersburberrymichael korsray ban sunglasses outlethollisterlongchamp outlet onlineair huarache,cheap nfl jerseyscanada goose jacketslunette ray ban pas chernike freemichael kors outlet online salenorth faceoakley sunglasses,oakleysunglasses2.us.comtrue religion jeansnike blazerrolex watchescheap oakleyabercrombieabercrombiejordan pas cher,louboutinmichael kors outlet onlinejuicy couturemichael kors outlet,pandora ukrolex watchlouis vuittoncheap gucciburberry outlet online,lululemon outletnike roshe ukcheap oakley sunglassesmichael kors,hollister clothinghermes handbagsinsanity workoutoakley pas cher,ralph lauren outlettimberland bootssac louis vuittonburberry outlet,gucci shoesair jordan retrouggs outletmoncler outletnike free run uk,ralph lauren ukghdtrue religion outletlouis vuittonnike air max 2015,burberryconverse pas cherasics shoesuggs outletnike air force,coach handbagsnike huarachevanscoach bagshermes birkin,hollister clothing storeugg pas chertrue religionugg bootslouis vuitton outlet onlinenew balance outletmoncler jacketspolo ralph lauren uk,ray ban sunglasseslululemon outlet onlinenorth face jacketsmichael korsmichaelkors-outlet-storewedding dresses ukcanada goosenike huarachessac vanessa brunonew balance shoeslouis vuittonpolo lacoste pas chertrue religion outletkate spademontre pas cherjordan 12fake oakleysjordans for salephone casesnike free run pas cher,pandora jewelrynike roshe run uklouis vuitton ukhttp://www.michael-korsoutletonline.eu.com/replica watchesnike air maxabercrombie and fitchlouis vuittonnike trainersair maxsac longchampoakley glasses,jordan retrolongchampsac louis vuittonsupra shoesugg bootsuggs,air maxmichael kors outletugg pas cherhogan outletmarc jacobs,replica rolexwedding dressescanada goose outletnike shoesjordan 11tiffany jewelrynike air maxnorth face ukkaren millenabercrombie and fitchthe north faceoakley sunglasseslouis vuittonoakley sunglasses cheapprada outletray ban sunglassescanada goose
n
inest123โดย : ninest123    ไอพี : 106.184.xxx.xxx

1ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ p_tayval@hotmail.com เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.0
ค่ายลูกเสือลำปาว
บ้านป่ากล้วย อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โทร 081-8717155